Ασφαλιστική αγορά: Πρωτοποριακές λύσεις για την μηχανογράφηση των επιχειρήσεων της ασφαλιστικής αγοράς.
 

 

 
Εμπορικές εφαρμογές: Πλήρης εξυπηρέτηση αναγκών με τις πλέον αξιόπιστες εφαρμογές λογισμικού.
 

 

 
Web Applications: Η πιο σύγχρονη τεχνολογία στη διάθεση της ασφαλιστικής επιχείρησης για εφαρμογή ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο.