Ολοκληρωμένες μηχανογραφικές υπηρεσίες

3d

Τόσο η σωρευμένη εμπειρία από την πολύχρονη δραστηριοποίηση της εταιρείας μας σε διάφορους τομείς της Πληροφορικής, πάντα στο χώρο των επιχειρήσεων, όσο και οι κατάλληλες συνέργειές της με αξιόπιστους εταίρους σε τομείς που δεν ασχολείται απευθείας η ίδια αλλά απαιτούνται για την ολοκληρωμένη υποστήριξη μιας σύγχρονης επιχείρησης, μας δίνουν τη δυνατότητα να λέμε και να εννοούμε ότι παρέχουμε στις επιχειρήσεις ολοκληρωμένες μηχανογραφικές υπηρεσίες.

Πρακτικά και απλοποιημένα, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε αφού ακούσουμε και καταγράψουμε τις συνολικές ανάγκες μιας επιχείρησης σε επιχειρηματικό επίπεδο (business logic) και αφού τις «μεταφράσουμε» σε απαιτήσεις Πληροφοριακών Συστημάτων, να σχεδιάσουμε, οργανώσουμε και υλοποιήσουμε ένα συνολικό Σύστημα γι’ αυτήν. Ένα τέτοιο Σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει τόσο το Υλικό (Hardware) και το συστημικό λογισμικό (System Software) που θα χρησιμοποιηθεί για το «στήσιμο» της αναγκαίας υποδομής (εξοπλισμός, τοπικό και απομακρυσμένο δίκτυο) όσο και τις απαραίτητες εφαρμογές λογισμικού (Application Software) που θα εξυπηρετούν τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης.

Για την επίτευξη ενός ποιοτικού αποτελέσματος σε αποδεκτά χρονικά πλαίσια, χρησιμοποιούμε ομάδες εργασίας εξειδικευμένων στον τομέα τους συνεργατών που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των υπο-ενοτήτων στα πλαίσια της συνολικής σχεδίασης που έχει προηγηθεί από τη «ΔΙΟΛΚΟΣ» ακολουθώντας ενιαία μεθοδολογία υλοποίησης, η εκτέλεση της οποίας παρακολουθείται συστηματικά από τον αρμόδιο επικεφαλής της «ΔΙΟΛΚΟΣ» που είναι και ο υπεύθυνος του εκάστοτε έργου. Η μεθοδολογία αυτή, μας δίνει τη δυνατότητα να ισχυριζόμαστε βάσιμα ότι προσφέρουμε στο βέλτιστο χρόνο και με τον βέλτιστο τρόπο τις βέλτιστες συνολικές λύσεις στους πελάτες μας.

Εξάλλου, αυτή η μεθοδολογία, που αποτέλεσε συνάμα και τη βασική φιλοσοφία κάτω από την οποία ιδρύσαμε τη «ΔΙΟΛΚΟΣ», μας ενέπνευσε τόσο για το όνομα όσο και για το «σλόγκαν» της εταιρείας μας : «Κόψτε δρόμο στην Πληροφορική…». Στην αρχική μας σελίδα, μπορείτε να δείτε την ουσία του σκεπτικού μας και το συμβολισμό της ονομασίας «ΔΙΟΛΚΟΣ» που αποτέλεσε από την αρχή το βασικό μας στόχο και, στη συνέχεια, τη διαρκή μας προσπάθεια να τον πετυχαίνουμε.

Οι συνεργάτες μας είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία στους τομείς τους και οι ειδικότητές τους είναι Τεχνικοί Η/Υ και δικτύων, προγραμματιστές εφαρμογών λογισμικού, αναλυτές συστημάτων, ειδικοί σε ανάλυση και υποστήριξη εμπορικών/λογιστικών εφαρμογών, web designers/developers και business analysts με σημαντική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.

Οι τελικές επιλογές των «εργαλείων» που θα χρησιμοποιηθούν και η πρότασή μας προς τον πελάτη που αναζητά μια συνολική λύση, προκύπτουν ως αποτέλεσμα γνώσης αλλά και έρευνας που πραγματοποιούμε κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, καθώς ως γνωστόν, η Πληροφορική αλλά και η αλματώδης πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια αλλάζουν πολύ γρήγορα το «τοπίο» αλλά και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην αγορά και στις οποίες είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να προσαρμοζόμαστε. Με βάση αυτόν τον κανόνα, σημαντική βαρύτητα δίνουμε στην επεκτασιμότητα των Συστημάτων, τόση, όση δίνουμε και στη Φιλικότητά τους προς τους χρήστες.